معماری سرویس گرا (Service-Oriented Architecture یا SOA) چیست؟

معماری سرویس گرا (Service-Oriented Architecture یا SOA)  چیست؟

معماری سرویس‌گرا (Service-Oriented Architecture یا SOA) یک الگوی معماری است که در آن سیستم نرم‌افزاری به عنوان مجموعه‌ای از خدمات (سرویس‌ها) مستقل و قابل استفاده مدلسازی می‌شود. در SOA، سرویس‌ها به عنوان واحدهای اصلی و قابل توسعه سیستم مدلسازی می‌شوند و می‌ت...

ادامه مطلب

1 - 1 از ( 1 ) سوابق